NGÀY HỘI GAMEVERSE 2024

Trong khuôn khổ Vietnam GameVerse 2024 được tổ chức tại TP HCM vừa qua, Meta cùng Holomia đã thiết kế một gian hàng với các thiết bị Quest 3 mới nhất. Trải nghiệm thực tế hỗn hợp XR Combat Arena của Meta x Holomia đã được mọi người đón nhận tích cực và thu hút hơn 600 người tham gia.

share