HOLOMIA AT EVENTS

𝗩𝗜𝗘𝗧𝗡𝗔𝗠 𝗦𝗨𝗠𝗠𝗘𝗥 𝗙𝗔𝗜𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟮 (#𝗩𝗦𝗙𝟮𝟬𝟮𝟮)

Chúng mình đồng hành cùng Lễ Hội Mùa Hè - Festival Huế 2022!

#VSF2022 - Festival Huế 2022 là sự kiện quy tụ những thương hiệu đang khai thác và ứng dụng yếu tố văn hoá Việt Nam trong việc phát triển sản phẩm; là sân chơi sáng tạo cho các bạn trẻ mê văn hóa Việt, muốn đưa những nét xưa vào đời sống hiện đại của chính mình. Đây là sự kiện đồng hành cùng Festival Huế 2022.
Holomia mang tới sự kiện:
1. Tour thăm quan chùa Một cột - Diên Hựu và Tu di toà thích ca sơ sinh thời Lý bằng công nghệ Thực tế ảo
2. Game VR Cung thủ long thành và Hứng dừa